Legislation ListsMevzuat Listesi - Deniz Turizm BirliğiDeniz Turizm Birliği

Mevzuat Listesi

 • + BELEDİYE & İŞYERİ KANUNLARI
  • 5215 Sayılı Belediye Kanunu
 • + BİLİM SANAYİ & TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
 • + ÇALIŞMA & SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
  • 1475 sayılı İş Kanunu
 • + ÇEVRE & ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
  • - ÇEVRE
   • 2872 Sayılı Çevre Kanunu
    Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Ve Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
    Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
  • - MEKANSAL PLANLAMA
   • Kıyı Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
 • + UlAŞTIRMA, DENİZCİLİK & HABERLEŞME BAKANLIĞI
  • - DENİZCİLİK
   • 2014 yılındaki uygulanacak ücretlendirmeler
    2581 Sayılı Kanun
    854 Sayılı Deniz İş Yasasına
    655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
    Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkındaki Kanunun Uygulanmasına İlişikin Yönetmelik
    Gemilerin Teknik Yönetmeliği
    4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanunu
    618 sayılı Limanlar Kanunu
    Limanlar Yönetmeliği
    Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yerleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
    Türk Sahipli Olup, Yabancı Bayrakta Bulunan ve Özel Kullanıma Mahsus Gemi Deniz ve İç Su Araçlarının İthal Edilmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
  • - ULAŞTIRMA
   • 3996 sayılı Kanun
    Limanlar Yönetmeliği
 • + EKONOMİ BAKANLIĞI
 • + ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU
 • + GIDA TARIM & HAYVANCILIK BAKANLIĞI
 • + GÜMRÜK & TİCARET BAKANLIĞI
  • Gümrük Genel Tebliği
  • 4458 Sayılı Gümrük Kanun
 • + İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
  • - EMNİYET
   • 5683 Sayılı Yabancılar Kanunu
    5682 sayılı Pasaport Kanunu
 • + KALKINMA BAKANLIĞI
 • + KÜLTÜR & TURİZM BAKANLIĞI
  • 2634 Sayılı Teşvik Kanunu
  • Deniz Turizm Yönetmeliği
 • + MALİYE BAKANLIĞI
  • 324 Sıra No.lu Milli Emlak Genel Tebliği
  • 4706 Sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
  • Değerlendirilmesi Ve Katma Değer Vergisi Kanununda Degişiklik Yapılması Hakkında Kanun
  • Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
  • 319 Sıra No’lu Milli Emlak Genel Tebliği
  • Emlak Vergisi Kanunu
  • 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Düzenlenmesi
 • + MUHTELİF
  • 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu
  • Türkiye turizminin hukuksal sorunları çalıştayı sonuç raporu
 • + ORMAN & SU İŞLERİ BAKANLIĞI
  • Orman Kanunu
 • + SAĞLIK BAKANLIĞI