LegislationMevzuatlar - Deniz Turizm BirliğiDeniz Turizm Birliği

Mevzuatlar

BELEDİYE & İŞYERİ KANUNLARI

5215 Sayılı Belediye Kanunu

BİLİM, SANAYİ & TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
ÇALIŞMA & SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

1475 sayılı İş Kanunu

ÇEVRE
ÇEVRE

2872 Sayılı Çevre Kanunu

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Ve Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

MEKANSAL PLANLAMA

Kıyı Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Yönetmelik

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK & HABERLEŞME BAKANLIĞI
DENİZCİLİK

2014 yılındaki uygulanacak ücretlendirmeler

2581 Sayılı Kanun

854 Sayılı Deniz İş Yasasına

655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkındaki Kanunun Uygulanmasına İlişikin Yönetmelik

Gemilerin Teknik Yönetmeliği

4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanunu

618 sayılı Limanlar Kanunu

Limanlar Yönetmeliği

Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yerleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Türk Sahipli Olup, Yabancı Bayrakta Bulunan ve Özel Kullanıma Mahsus Gemi Deniz ve İç Su Araçlarının İthal Edilmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

3996 sayılı Kanun

Limanlar Yönetmeliği

EKONOMİ BAKANLIĞI
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU
GIDA TARIM & HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GÜMRÜK & TİCARET BAKANLIĞI

Gümrük Genel Tebliği

4458 Sayılı Gümrük Kanun

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
EMNİYET

5683 Sayılı Yabancılar Kanunu

5682 sayılı Pasaport Kanunu

KALKINMA BAKANLIGI
KÜLTÜR & TURİZM BAKANLIĞ

2634 Sayılı Teşvik Kanunu

Deniz Turizm Yönetmeliği

MALİYE BAKANLIĞI

324 Sıra No.lu Milli Emlak Genel Tebliği

4706 Sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Değerlendirilmesi Ve Katma Değer Vergisi Kanununda Degişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

319 Sıra No’lu Milli Emlak Genel Tebliği

Emlak Vergisi Kanunu

4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Düzenlenmesi

MUHTELİF

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu

Türkiye turizminin hukuksal sorunları çalıştayı sonuç raporu

ORMAN & SU İŞLERİ BAKANLIĞI

Orman Kanunu

SAĞLIK BAKANLIĞI