İnstitutionalKurumsal - Deniz Turizm BirliğiDeniz Turizm Birliği

Kurumsal

1983 yılında yürürlüğe giren 2634 sayılı Turizmi Teşvik Yasası Türk Bayraklı yatlara; yasal bir zemin hazırlamış, ülkemizde özel sektöre Yat Limanı yapma imkanı sağlamıştır. Bu kanun ile yabancı bayraklı özel yatlara 5 yıl süre ile Türkiye’de kalmak; Türk karasuları ve limanları arasında, gezi ve spor amacıyla serbestçe dolaşabilmek olanağı sağlamıştır.

Bunun dışında bu kanun yabancı bayraklı yatlara ve yabancı yat işletmelerine; Bakanlıktan belge alarak serbestçe çalışma imkanı sağlayarak; yaratılan uluslararası rekabet ortamında Deniz Turizmi Sektörünü yaratmıştır

AMACIMIZ

Deniz Turizmi Sektörü olarak; tüm kamu kurumları ile ilişkilerimizde, yasalardan kaynaklanan işlemleri hızlı ve kısa bir sürede, devletimizin itibarını koruyacak ve denetimini sağlayacak bir biçimde yapabileceğimiz karşılıklı güven ve saygıya dayalı bir çalışma ortamı yaratmaktır ve deniz turizmi sektörü olarak kamunun gelir kaybını önlemek ve sektörümüzün uluslararası rekabet gücümüzü korumaktır.

ÖNERİMİZ

Zaman içersinde görevlileri arasında yapılan değişikler özel bir uygulama olan denizcilik ve özellikle deniz turizmi uygulamalarında sıkıntılar yaratmaktadır. Kıyı kentlerimizde yeni görev başlayan kamu personeline denizcilik ve özellikle deniz turizmi konusunda iki yılda bir ilgili kamu kurumları ve sektör işbirliğinde eğitim semineri vermek; bu arkadaşlarımıza görevlerinde yardımcı olacak ve uygulamada yaşanan yöresel sıkıntılara çözüm sağlayacaktır kanısındayız.

DENİZ TURİZMİ BİRLİĞİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Yönetim Kurulu Üyeleri