LegislationMevzuatlar - Deniz Turizm BirliğiDeniz Turizm Birliği

Legislation

MUNICIPAL LAWS & WORKPLAC

Municipality Law No. 5215

MINISTRY OF INDUSTRY SCIENCE & TECHNOLOGY
FOOD MINISTRY OF AGRICULTURE & LIVESTOCK

Law No. 1475

ENVIRONMENT
ENVIRONMENT

2872 Environmental Law

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Ve Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Solid Waste Control Regulation

SPATIAL PLANNING

Pertaining to the Implementation of the Coastal Law

MINISTRY OF LABOUR & SOCIAL SECURITY
MARITIME

2014 Charges will be applied in 2014

2581 Sayılı Kanun

854 Sayılı Deniz İş Yasasına

Decree Law No. 655

Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkındaki Kanunun Uygulanmasına İlişikin Yönetmelik

Gemilerin Teknik Yönetmeliği

Ports Act No. 4922

Ports Act No. 618

Ports Regulation

Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yerleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Türk Sahipli Olup, Yabancı Bayrakta Bulunan ve Özel Kullanıma Mahsus Gemi Deniz ve İç Su Araçlarının İthal Edilmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Law No. 3996

Ports Regulation

MINISTRY OF ECONOMY
ENERGY AND MARKET REGULATORY BOARD
FOOD MINISTRY OF AGRICULTURE & LIVESTOCK
MINISTRY OF TRADE & CUSTOMS

Customs General Communiqué

Customs Law 4458

MINISTRY OF INTERIOR
COMMISSIONER OF POLICE

5683 Foreigners Act

Passport Act 5682

MINISTRY OF DEVELOPMENT
MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM

2634 Sayılı Teşvik Kanunu

Deniz Turizm Yönetmeliği

MINISTRY OF FINANCE

324 Sıra No.lu Milli Emlak Genel Tebliği

4706 Sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Değerlendirilmesi Ve Katma Değer Vergisi Kanununda Degişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

National Real Estate General Communiqué No. 319 Order

Real Estate Tax Law

Regulation No. 4706 of immovable property of the Treasury

MISCELLANEOUS

Insurance Law 5684

Turkey tourism workshop on legal issues final report

MINISTRY OF FORESTRY & WATER WORKS

Law of the forestry

MINISTRY OF HEALTH